CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ & DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SASTECO

...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức

Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Công ty CPXD&DV Cảng Sài Gòn cử 15 CB-CNV các

Xem tiếp...

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Công ty CPXD&DV Cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện mới,

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG