Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019)

Hoạt động của Sasteco TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019)

Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019), sản lượng xếp

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019) , sản lượng xếp

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019)

Hoạt động của Sasteco TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019)

Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019), sản lượng xếp

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG