Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco tuần 20  (05/05/2017 - 11/05/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 20 (05/05/2017 - 11/05/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 20 năm 2017, từ 05/05/2017 đến hết ngày 11/05/2017, sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 19  (28/04/2017 - 04/05/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 19 (28/04/2017 - 04/05/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 19 năm 2017, từ 28/04/2017 đến hết ngày 04/05/2017, sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 18  (21/04/2017 - 27/04/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 18 (21/04/2017 - 27/04/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 18 năm 2017, từ 21/04/2017 đến hết ngày 27/04/2017, sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG