CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP DỠ & DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN
Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến ngày 6/09/2018)

Hoạt động của Sasteco TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến ngày 6/09/2018)

Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến ngày 6/09/2018), sản lượng xếp

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco TUẦN 35 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 24/08/2018 đến ngày 31/8/2018)

Hoạt động của Sasteco TUẦN 35 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 24/08/2018 đến ngày 31/8/2018)

Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 24/08/2018 đến ngày 31/8/2018), sản lượng xếp

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 17/08/2018 đến ngày 23/8/2018)

Hoạt động của Sasteco TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 17/08/2018 đến ngày 23/8/2018)

Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 17/08/2018 đến ngày 23/8/2018), sản lượng xếp

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG