Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco tuần 36 (từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 36 (từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 36 năm 2017,từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 35 (từ ngày 18/8/2017 đến ngày 24/8/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 35 (từ ngày 18/8/2017 đến ngày 24/8/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 35 năm 2017,từ ngày 18/8/2017 đến ngày 24/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 34  (từ ngày 11/8/2017 đến ngày 17/8/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 34 (từ ngày 11/8/2017 đến ngày 17/8/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 34 năm 2017,từ ngày 11/8/2017 đến ngày 17/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG