Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco tuần 47 (Thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 47 (Thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 47 (Thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017), sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017), sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 44 (Thời gian từ ngày 20/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 44 (Thời gian từ ngày 20/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 44 (Thời gian từ ngày 20/10/2017 đến ngày 26/10/2017), sản lượng xếp dỡ

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG