Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco tuần 33  (từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 33 (từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 33 năm 2017,từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 32  (từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 32 (từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 32 năm 2017,từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 31  (từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 31 (từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 31 năm 2017,từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG