Giới thiệu

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn. ...

Xem tiếp...

Dịch vụ

Tin tức và sự kiện

Hoạt động

Hoạt động của Sasteco tuần 49  (02/12/2016 - 08/12/2016)

Hoạt động của Sasteco tuần 49 (02/12/2016 - 08/12/2016)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 49 năm 2016, từ 02/12/2016 đến hết ngày 08/12/2016, sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 50 năm 2016, từ ngày 09/12/2016 đến ngày 15/12/2016, sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

Hoạt động của Sasteco tuần 08 năm 2017  (từ ngày 11/02/2017 đến ngày 16/02/2017)

Hoạt động của Sasteco tuần 08 năm 2017 (từ ngày 11/02/2017 đến ngày 16/02/2017)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 08 năm 2017, từ ngày 11/02/2017 đến ngày 16/02/2017, sản lượng xếp dỡ hàng

Xem tiếp...

KHÁCH HÀNG