Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Danh bạ

  Quý khách hàng cần thêm thông tin về Dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ: 

   

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Phan Lê Dũng - Tổng giám đốc 

  Ông Phan Công Dân - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh 

  Ông Trần Ngọc Út - Phó Tổng giám đốc Khai thác 

  Ông Trần Khánh Lâm - Phó Tổng giám đốc Tài chính 

  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Bà Hồ Thị Thanh Thanh - Kế toán trưởng 

  Ông Lê Hoài Nam - Phó phòng 

  PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

  Ông Đoàn Phi Công - Trưởng phòng 

  Bà Mai Thị Bích Huyền - Phó phòng 

  Bà Lưu Lương Ngọc Thanh Lan - Phó phòng 

  PHÒNG KINH DOANH DỊCH VỤ

  Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng 

  PHÒNG KHAI THÁC 

  Ông Nguyễn Công Danh - Trưởng phòng Khai thác 

  Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Khai thác 

    KỸ THUẬT CƠ GIỚI

  Ông Trần Thanh Phong - Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ giới 

  Ông Nguyễn Việt Tuấn - Phó phòng

  Ông Vũ An - Phó phòng

  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  Ông Thái Văn Hiếu - Thường trực đại diện

  Ông Dương Châu Hải - Phó đại diện vp 

   BAN QUẢN LÝ TẠI XI MĂNG NGHI SƠN (HIỆP PHƯỚC)

   Ông Trần Trung Long - thường trực đại diện 

   

   

   

   

  CÁC TIN KHÁC