Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức

  Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Công ty CPXD&DV Cảng Sài...

  Xem tiếp...

  Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

  Công ty CPXD&DV Cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch...

  Xem tiếp...

  Triển khai huấn luyện An Toàn - Vệ Sinh Lao Động định kỳ năm 2020 cho CB-CNV Công ty

  Từ ngày 8-10/7/2020 tại phòng Hội trường. Ban AT-VSLĐ của Công ty CPXD&DV Cảng Sài...

  Xem tiếp...

  Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho CB_CNV công ty năm 2020

  Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2020, Công ty CPXD & DV...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến ngày 6/09/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 35 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 24/08/2018 đến ngày 31/8/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 24/08/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 17/08/2018 đến ngày 23/8/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 34 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 17/08/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Last 12 First