Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 50 năm 2016, từ ngày 09/12/2016 đến ngày 15/12/2016,...

  Xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm

  Xem tiếp...

  Last 1 First