Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 50 năm 2016, từ ngày 09/12/2016 đến ngày 15/12/2016, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau :

  1/ Cụm Cảng/Phao của Cảng Sài Gòn - Thiềng liềng :

          * Lượt Tàu : 31 Tàu

          * Sản lượng (Hàng Rời): đạt 106.594 Tấn ( bao gồm cám các loại , kim khí, thiết bị )

          * Sản lượng Cont  :   4.234 Teu.

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 50 năm 2016

     2/ Cụm Cảng Phú Mỹ - BRVT :

          * Lượt Tàu :  06 Tàu (Hàng rời)

          * Sản lượng :  49.629,440 Tấn ( Bao gồm :  Bắp, Cám các loại tôn cuộn, cọc bê tông )

     3/ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh :

          * Lượt Tàu :  15 Tàu Than xá.

          * Sản lượng :  108.446 Tấn (Gom, vét than xá từ Tàu đưa vào Nhà máy)

  Đội thông tin

  CÁC TIN KHÁC

  Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

  Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 50 năm 2016, từ ngày 09/12/2016 đến ngày 15/12/2016, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch ...

  Xem tiếp...