Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức

  Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Công ty CPXD&DV Cảng Sài Gòn cử 15 CB-CNV các bộ phận gồm: trực ban, giao nhận, công nhân bốc xếp, công nhân cơ giới..tham gia lớp tập huấn "kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức".

  CÁC TIN KHÁC

  Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức

  Tham gia lớp tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu do Cảng Sài Gòn tổ chức

  Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020, Công ty CPXD&DV Cảng Sài Gòn cử 15 CB-CNV các bộ phận gồm: trực ban, giao nhận, công nhân bốc ...

  Xem tiếp...

  Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

  Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

  Công ty CPXD&DV Cảng Sài Gòn tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện mới, vừa chống dịch vừa hoạt động sản xuất kinh doanh, ...

  Xem tiếp...