Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • TUẦN 20 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 11/05/2018 đến ngày 17/05/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 20 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 11/05/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 19 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 04/05/2018 đến ngày 10/05/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 19 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 04/05/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 12 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 16/03/2018 đến ngày 22/03/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 12 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 16/03/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 11 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 09/03/2017 đến ngày 15/03/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 11 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 09/03/2017 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco Tuần 10 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 02/03/2017 đến ngày 08/03/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong Tuần 10 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 02/03/2017 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 23/02/2017 đến ngày 01/03/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 09 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 23/02/2017 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 06 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 02/02/2017 đến ngày 08/02/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 06 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 02/02/2017 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 05 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 26/01/2017 đến ngày 01/02/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 05 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 26/01/2017 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 04 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 19/1/2017 đến ngày 25/01/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 04 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 19/1/2017 đến...

  Xem tiếp...

  Last 123 First