Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ vận tải hàng hóa
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thường niên năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty CPXD&DV CSG

    CÁC TIN KHÁC