Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Thông báo về việc mời thầu: cung cấp 02 xe nâng 13.5 tấn đã qua sử dụng

    Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: cung cấp 02 xe nâng 13.5 tấn đã qua sử dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, sử dụng nguồn vốn tự có của công ty.

    CÁC TIN KHÁC