Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Thông báo V/v nhận cổ tức năm 2016 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề, thay đổi trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần X

   

   

   

   

   

  CÁC TIN KHÁC