Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu " Cung cấp 02 xe cuốc bánh xích đã qua sử dụng " | Tin tức

Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu " Cung cấp 02 xe cuốc bánh xích đã qua sử dụng "

    Công ty CP Xếp Dỡ & Dịch Vụ CSG Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu " Cung cấp 02 xe cuốc bánh xích đã qua sử dụng " chi tiết như sau:

    CÁC TIN KHÁC