Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • BỐC DỠ THAN TÀU PHAO

  Hình 1. Thiết bị cơ giớ máy xúc trong ca sản xuất

  Hình 2. Tăng cường các cẩu cùng tham gia bốc dỡ hàng đảm bảo tiến độ công việc

   

  CÁC TIN KHÁC