Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu

Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu

Trụ sở: Khu phố 04, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.