Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco TUẦN 33 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 10/08/2018 đến ngày 16/8/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 33 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 10/08/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 32 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 03/08/2018 đến ngày 09/8/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 32 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 03/08/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 31 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 27/07/2018 đến ngày 02/8/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 31 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 27/07/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 30 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 20/07/2018 đến ngày 26/7/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 30 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 20/07/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 29 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 13/07/2018 đến ngày 19/7/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 29 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 13/07/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 28 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 06/07/2018 đến ngày 12/07/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 28 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 06/07/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 27 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/06/2018 đến ngày 05/07/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 27 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 25 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 15/06/2018 đến ngày 21/06/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 25 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 15/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 24 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 24 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 08/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Last 123 First