Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Tờ trình V/v bổ sung ngành nghề, thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xếp dỡ & Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

   

   

   

   

   

   

   

  CÁC TIN KHÁC