Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Thông báo về ngày đăng ký để thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2020.

  CÁC TIN KHÁC

  Công văn 125/XDDV CSG/2021 Gửi UBCK NN và Sở GDCK Hà Nội

  Công văn 125/XDDV CSG/2021 Gửi UBCK NN và Sở GDCK Hà Nội

  Báo cáo giải trình về việc chưa thể tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. ...

  Xem tiếp...