Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

    Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung chi tiết như sau:

    CÁC TIN KHÁC