thông báo V/v mời thầu: Cung cấp 02 xe cuốc bánh xích, dung tích 0.5 m3 đã qua sử dụng | Tin tức

Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • thông báo V/v mời thầu: Cung cấp 02 xe cuốc bánh xích, dung tích 0.5 m3 đã qua sử dụng

    CÁC TIN KHÁC