Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Thông báo kết quả mở thầu gói thầu chào giá cạnh tranh mua nguyên lô TSCĐ bán thanh lý ngày 17/04/2017 của Công ty CP Xếp dỡ & Dịch vụ Cảng Sài Gòn

  -Căn cứ kết quả Biên bản mở thầu chọn đơn vị chào giá cạnh tranh mua nguyên lô TSCĐ bán thanh lý ngày 17/04/2017 của Công ty CP Xếp dỡ & Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

  Công ty CP Xếp dỡ & Dịch vụ Cảng Sài Gòn trân trọng thông báo kết quả mở thầu chào giá cạnh tranh mua nguyên lô TSCĐ bán thanh lý như sau:

  CÁC TIN KHÁC