Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu : Cung cấp 01 hệ thống cấp liệu và đóng bao tự động

    CÁC TIN KHÁC