Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017

    Kính gửi quý Cổ Đông tài liệu cho đại hội cổ đông thường niên năm 2017 - download tại đây

    CÁC TIN KHÁC