Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Tài liệu Báo cáo tài chính năm 2017

    Tài liệu Báo cáo tài chính năm 2017 download tại đây

    CÁC TIN KHÁC