Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Quyết định V/v Ủy quyền Phó Tổng Giám Đốc Trương Thu Hà quản lý điều hành Công ty Cổ phần Xếp dỡ & Dịch vụ Cảng Sài Gòn

    CÁC TIN KHÁC