Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động sản xuất của SASTECO tại Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải - Trà Vinh

  Công nhân Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn vận hành trang thiết bị chuyên dụng thực hiện bốc dỡ hàng than xá tại cầu cảng số 2 Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh. Sản lượng bình quân đạt từ 13.000 – 16.000 T/ngày.

  hình 1. Các thiết bị cơ giới xúc xạt trong ca sản xuất

  hình 2. Gàu ngoạm 8m3 bốc dỡ hàng than xá

  CÁC TIN KHÁC