Xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm

Hoạt động của Sasteco tuần 50 (09/11/2016 - 15/12/2016)

Hoạt động của Sasteco trong tuần 50 năm 2016, từ ngày 09/12/2016 đến ngày 15/12/2016, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau :