Dịch vụ cung ứng tàu biển

Dịch vụ cung ứng tàu biển

Vững mạnh và uy tín lâu năm, Công ty Cổ phần Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn được công nhận là một trong những nhà cung cấp dịch vụ cung ứng tàu biển nhanh chóng và hiệu quả.

Giới thiệu về SASTECO

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn, tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn được thành lập ngày 01/08/2008 trên cơ sở sát nhập các tổ công nhân bốc xếp, giao nhận, cơ giới và một phần các bộ phận chuyên môn từ các công ty xếp dỡ cũ của Cảng Sài Gòn.