Dịch vụ cho thuê phương tiện và thiết bị

Cho thuê phương tiện thiết bị Cơ giới chuyên dụng

Cung cấp dịch vụ cho thuê trang thiết bị phục vụ nhu cầu bốc dỡ hàng hoá. Chúng tôi có các trang thiết bị đa dạng