Công ty TNHH Cảng Quốc Tế ( SP - PSA)

Công ty TNHH Cảng Quốc Tế ( SP - PSA)

SP-PSA là cảng container nước sâu đầu tiên của Việt Nam và đã bắt đầu