Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco TUẦN 27 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/06/2018 đến ngày 05/07/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 27 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 25 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 15/06/2018 đến ngày 21/06/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 25 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 15/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 24 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 08/06/2018 đến ngày 14/06/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 24 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 08/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 23 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 01/06/2018 đến ngày 07/06/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 23 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 01/06/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 22 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 25/05/2018 đến ngày 31/05/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 22 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 25/05/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 21 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 18/05/2018 đến ngày 24/05/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 21 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 18/05/2018 đến...

  Xem tiếp...

  TUẦN 20 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 11/05/2018 đến ngày 17/05/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 20 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 11/05/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 19 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 04/05/2018 đến ngày 10/05/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 19 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 04/05/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 12 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 16/03/2018 đến ngày 22/03/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 12 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 16/03/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Last 123 First