Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau:

     1/ Cụm Cảng-Phao của Cảng Sài Gòn - Thiềng liềng :

          * Lượt Tàu : 12 lượt Tàu trong đó 08 Tàu (Hàng rời) & 04 Tàu Container 

          * Sản lượng hàng rời : Đạt 275,544 tấn ( Bao gồm : Cám xá các loại ; Thiết bị ; Kim khí )

          * Sản lượng Container : 23,884 tấn

  Cảng Sài Gòn

     2/ Cụm Cảng Phú Mỹ - BRVT :

          * Lượt Tàu : 08 lượt Tàu 

          * Sản lượng : 131,340.820 Tấn

  Cảng Phú Mỹ

    

   

   

  Đội thông tin

  CÁC TIN KHÁC

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019)

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019) , sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 07 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 08/02/2019 đến ngày 14/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 07 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 08/02/2019 đến ngày 14/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 07 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 08/02/2019 đến ngày 14/02/2019), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

  Xem tiếp...