Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 20 (05/05/2017 - 11/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 20 năm 2017, từ 05/05/2017 đến hết ngày 11/05/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 19 (28/04/2017 - 04/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 19 năm 2017, từ 28/04/2017 đến hết ngày 04/05/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 18 (21/04/2017 - 27/04/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 18 năm 2017, từ 21/04/2017 đến hết ngày 27/04/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 17 (14/04/2017 - 21/04/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 17 năm 2017, từ 14/04/2017 đến hết ngày 21/04/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 16 (07/04/2017 - 13/04/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 16 năm 2017, từ 07/04/2017 đến hết ngày 13/04/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 15 (31/03/2017 - 06/04/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 15 năm 2017, từ 31/03/2017 đến hết ngày 06/04/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 14 (24/03/2017 - 30/03/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 14 năm 2017, từ 24/03/2017 đến hết ngày 30/03/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 13 (17/03/2017 - 23/03/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 13 năm 2017, từ 17/03/2017 đến hết ngày 23/03/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 12 (10/03/2017 - 16/03/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 12 năm 2017, từ 10/03/2017 đến hết ngày 16/03/2017,...

  Xem tiếp...

  Last 12 First