Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 36 (từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 36 năm 2017,từ ngày 25/8/2017 đến ngày 31/8/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 35 (từ ngày 18/8/2017 đến ngày 24/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 35 năm 2017,từ ngày 18/8/2017 đến ngày 24/8/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 34 (từ ngày 11/8/2017 đến ngày 17/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 34 năm 2017,từ ngày 11/8/2017 đến ngày 17/8/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 33 (từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 33 năm 2017,từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 32 (từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 32 năm 2017,từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 31 (từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 31 năm 2017,từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 30 (từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 30 năm 2017,từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 29 (từ 07/7/2017 đến 13/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 29 năm 2017,từ 07/7/2017 đến 13/7/2017, sản lượng xếp...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 28 (01/7/2017 - 07/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 28 năm 2017, từ ngày 01/7/2017 đến ngày 07/7/2017,...

  Xem tiếp...

  Last 12 First