Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến ngày 07/03/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 10 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 01/03/2019 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 09 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 22/02/2019 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến ngày 21/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 08 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 15/02/2019 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 07 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 08/02/2019 đến ngày 14/02/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 07 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 08/02/2019 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco 04 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 18/01/2018 đến ngày 24/01/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong Tuần 04 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 18/01/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 03 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 11/01/2018 đến ngày 17/01/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 03 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 11/01/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 02 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 04/01/2018 đến ngày 10/01/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 02 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 04/01/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 01 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 28/12/2018 đến ngày 03/01/2019)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 01 NĂM 2019 (Thời gian từ ngày 28/12/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến ngày 6/09/2018)

  Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 36 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 1/09/2018 đến...

  Xem tiếp...

  Last 12 First