Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Hoạt động của Sasteco tuần 45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017)

    Hoạt động của Sasteco trong tuần  tuần 45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau :

       1/ Cụm Cảng/Phao của Cảng Sài Gòn - Thiềng liềng :

            * Lượt Tàu : 35 Tàu trong đó 29 Tàu (Hàng rời) & 06 Tàu Container 

            * Sản lượng hàng rời : đạt 165,648  tấn ( Bao gồm : Cám xá các loại ; Thiết bị ; Kim khí )

            * Sản lượng Cont :   44,976  tấn

    Cảng Sài Gòn

       2/ Cụm Cảng Phú Mỹ - BRVT :

            * Lượt Tàu :  04 Tàu (Hàng rời)

            * Sản lượng : 45,301.667 Tấn ( Bao gồm :  Cám các loại ; Tole cuộn )

    Cảng Phú Mỹ

      

     

     

    Đội thông tin

    CÁC TIN KHÁC

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 04 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 19/1/2017 đến ngày 25/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 04 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 19/1/2017 đến ngày 25/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 04 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 19/1/2017 đến ngày 25/01/2018), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

    Xem tiếp...

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 03 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 12/1/2017 đến ngày 18/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 03 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 12/1/2017 đến ngày 18/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 03 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 12/1/2017 đến ngày 18/01/2018), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

    Xem tiếp...

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 02 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 05/1/2017 đến ngày 11/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 02 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 05/1/2017 đến ngày 11/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 02 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 05/1/2017 đến ngày 11/01/2018), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

    Xem tiếp...

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 01 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/12/2017 đến ngày 04/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco TUẦN 01 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/12/2017 đến ngày 04/01/2018)

    Hoạt động của Sasteco trong TUẦN 01 NĂM 2018 (Thời gian từ ngày 29/12/2017 đến ngày 04/01/2018), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung ...

    Xem tiếp...