Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 23 (27/05/2017 - 02/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 23 năm 2017, từ 27/05/2017 đến hết ngày 02/06/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau :

     1/ Cụm Cảng/Phao của Cảng Sài Gòn - Thiềng liềng :

          * Lượt Tàu :  27 Tàu (Hàng rời) & 09 Tàu Container

          * Sản lượng hàng rời : đạt 186.576  tấn ( Bao gồm : Cám xá các loại ; Thiết bị ; Kim khí )

          * Sản lượng Cont :    80.365  tấn

  Cảng Sài Gòn

     2/ Cụm Cảng Phú Mỹ - BRVT :

          * Lượt Tàu :  03 Tàu (Hàng rời)

          * Sản lượng :  6,908.404 Tấn ( Bao gồm :  Cám các loại ; Tole cuộn )

  Cảng Phú Mỹ

     3/ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh :

          * Lượt Tàu :  10 Tàu 

          * Sản lượng :  104.166 Tấn 

  Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh

   

  Đội thông tin

  CÁC TIN KHÁC

  Hoạt động của Sasteco tuần 43 (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 43 (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 43 (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017), sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 41 (từ ngày 29/9/2017 đến ngày 05/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 41 (từ ngày 29/9/2017 đến ngày 05/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 41 năm 2017,từ ngày 29/9/2017 đến ngày 05/10/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 40 (từ ngày 22/9/2017 đến ngày 28/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 40 (từ ngày 22/9/2017 đến ngày 28/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 40 năm 2017,từ ngày 22/9/2017 đến ngày 28/9/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 39 (từ 15/9/2017 đến 21/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 39 (từ 15/9/2017 đến 21/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 39 năm 2017,từ 15/9/2017 đến 21/9/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, ...

  Xem tiếp...