Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 13 (17/03/2017 - 23/03/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 13 năm 2017, từ 17/03/2017 đến hết ngày 23/03/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau :

     1/ Cụm Cảng/Phao của Cảng Sài Gòn - Thiềng liềng :

          * Lượt Tàu :  35 Tàu (Hàng rời) & 08 Tàu Container

          * Sản lượng hàng rời : đạt 221.616 tấn ( Bao gồm : Cám xá các loại ; Thiết bị ; Kim khí )

          * Sản lượng Cont :    101.827  tấn

  Cảng Sài Gòn

     2/ Cụm Cảng Phú Mỹ - BRVT :

          * Lượt Tàu :  03 Tàu (Hàng rời)

          * Sản lượng :  37,609.745  Tấn ( Bao gồm :  Cám các loại ; Tole cuộn )

  Cảng Phú Mỹ

     3/ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh :

          * Lượt Tàu :  12 Tàu (Than xá)

          * Sản lượng :  116.002 Tấn (Gom vét than xá tại Tàu để đưa vào Nhà máy )

  Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh

    

   

  Đội thông tin

  CÁC TIN KHÁC

  Hoạt động của Sasteco tuần 23 (27/05/2017 - 02/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 23 (27/05/2017 - 02/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 23 năm 2017, từ 27/05/2017 đến hết ngày 02/06/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 22 (19/05/2017 - 26/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 22 (19/05/2017 - 26/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 22 năm 2017, từ 19/05/2017 đến hết ngày 26/05/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 21 (12/05/2017 - 18/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 21 (12/05/2017 - 18/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 21 năm 2017, từ 12/05/2017 đến hết ngày 18/05/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 20 (05/05/2017 - 11/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 20 (05/05/2017 - 11/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 20 năm 2017, từ 05/05/2017 đến hết ngày 11/05/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch ...

  Xem tiếp...