Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 13 (17/03/2017 - 23/03/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 13 năm 2017, từ 17/03/2017 đến hết ngày 23/03/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ bốc xếp, cơ giới đạt được như sau :

     1/ Cụm Cảng/Phao của Cảng Sài Gòn - Thiềng liềng :

          * Lượt Tàu :  35 Tàu (Hàng rời) & 08 Tàu Container

          * Sản lượng hàng rời : đạt 221.616 tấn ( Bao gồm : Cám xá các loại ; Thiết bị ; Kim khí )

          * Sản lượng Cont :    101.827  tấn

  Cảng Sài Gòn

     2/ Cụm Cảng Phú Mỹ - BRVT :

          * Lượt Tàu :  03 Tàu (Hàng rời)

          * Sản lượng :  37,609.745  Tấn ( Bao gồm :  Cám các loại ; Tole cuộn )

  Cảng Phú Mỹ

     3/ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh :

          * Lượt Tàu :  12 Tàu (Than xá)

          * Sản lượng :  116.002 Tấn (Gom vét than xá tại Tàu để đưa vào Nhà máy )

  Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Trà Vinh

    

   

  Đội thông tin

  CÁC TIN KHÁC

  Hoạt động của Sasteco tuần 33 (từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 33 (từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 33 năm 2017,từ ngày 04/8/2017 đến ngày 10/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 32 (từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 32 (từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 32 năm 2017,từ ngày 28/7/2017 đến ngày 03/8/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 31 (từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 31 (từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 31 năm 2017,từ ngày 21/7/2017 đến ngày 27/7/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ ...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 30 (từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco tuần 30 (từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 30 năm 2017,từ ngày 14/7/2017 đến ngày 20/7/2017, sản lượng xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm mà Sasteco cung cấp dịch vụ ...

  Xem tiếp...