Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 47 (Thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 47 (Thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017),...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần45 (Thời gian từ ngày 27/10/2017 đến ngày 02/11/2017),...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 44 (Thời gian từ ngày 20/10/2017 đến ngày 26/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 44 (Thời gian từ ngày 20/10/2017 đến ngày...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tại cảng INTER FLOUR - PHÚ MỸ

  Hình ảnh hoạt động sản xuất của Cty tại cảng Inter Flour...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 43 (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 43 (từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017), sản lượng...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 41 (từ ngày 29/9/2017 đến ngày 05/10/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 41 năm 2017,từ ngày 29/9/2017 đến ngày 05/10/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 40 (từ ngày 22/9/2017 đến ngày 28/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 40 năm 2017,từ ngày 22/9/2017 đến ngày 28/9/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 39 (từ 15/9/2017 đến 21/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 39 năm 2017,từ 15/9/2017 đến 21/9/2017, sản lượng xếp...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 38 (từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 38 năm 2017,từ ngày 08/9/2017 đến ngày 14/9/2017, sản...

  Xem tiếp...

  Last 12 First