Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Hoạt động của Sasteco tuần 27 (23/06/2017 - 29/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 27 năm 2017, từ 23/06/2017 đến hết ngày 29/06/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 26 (17/06/2017 - 23/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 26 năm 2017, từ 17/06/2017 đến hết ngày 23/06/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 25 (10/06/2017 - 16/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 25 năm 2017, từ 10/06/2017 đến hết ngày 16/06/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 24 (02/06/2017 - 09/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 24 năm 2017, từ 02/06/2017 đến hết ngày 09/06/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 23 (27/05/2017 - 02/06/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 23 năm 2017, từ 27/05/2017 đến hết ngày 02/06/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 22 (19/05/2017 - 26/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 22 năm 2017, từ 19/05/2017 đến hết ngày 26/05/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 21 (12/05/2017 - 18/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 21 năm 2017, từ 12/05/2017 đến hết ngày 18/05/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 20 (05/05/2017 - 11/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 20 năm 2017, từ 05/05/2017 đến hết ngày 11/05/2017,...

  Xem tiếp...

  Hoạt động của Sasteco tuần 19 (28/04/2017 - 04/05/2017)

  Hoạt động của Sasteco trong tuần 19 năm 2017, từ 28/04/2017 đến hết ngày 04/05/2017,...

  Xem tiếp...

  Last 12 First