Dịch vụ

Danh bạ

Quý khách hàng cần thêm thông tin về Dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ: 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Phan Minh Trí - Tổng giám đốc - Hotline: 0933.126.062

Ông Phan Công Dân - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh - Hotline: 0903.925.290

Ông Trần Ngọc Út - Phó Tổng giám đốc Khai thác - Hotline: 0938.814.639

Ông Trần Khánh Lâm - Phó Tổng giám đốc Tài chính - Hotline: 0908.115.977

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bà Hồ Thị Thanh Thanh - Kế toán trưởng - 0902.312.003

Ông Lê Hoài Nam - Phó phòng - 0903.850.093

PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Ông Đoàn Phi Công - Trưởng phòng - 0906.826.929

Bà Mai Thị Bích Huyền - Phó phòng - 0907.118.177

Bà Lưu Lương Ngọc Thanh Lan - Phó phòng - 0938.070.276

PHÒNG KINH DOANH DỊCH VỤ

Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng - 0938.843.834

PHÒNG KHAI THÁC 

 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Khai thác – 0169.876.3003

 Ông Nguyễn Công Danh - Phó phòng Khai thác - 0939.933.434

 KỸ THUẬT CƠ GIỚI

Ông Nguyễn Việt Tuấn - Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ giới - 0909.946.829

Ông Dương Châu Hải - Phó phòng Cơ giới - 0938.130.872

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ông Thái Văn Hiếu - Thường trực đại diện - 0933.965.047

 BAN QUẢN LÝ TẠI XI MĂNG NGHI SƠN (HIỆP PHƯỚC)

 Ông Trần Trung Long - thường trực đại diện - 079 3211 288

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC