Dịch vụ

 • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
 • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
 • Cho thuê phương tiện, thiết bị
 • Dịch vụ vận tải hàng hóa
 • Dịch vụ cung ứng tàu biển
 • Dịch vụ Logistics
 • Danh bạ

  Quý khách hàng cần thêm thông tin về Dịch vụ của chúng tôi vui lòng liên hệ: 

   

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

  Ông Phan Minh Trí - Tổng giám đốc - Hotline: 0933.126.062

  Ông Phan Công Dân - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh - Hotline: 0903.925.290

  Ông Trần Ngọc Út - Phó Tổng giám đốc Khai thác - Hotline: 0938.814.639

  Ông Trần Khánh Lâm - Phó Tổng giám đốc Tài chính - Hotline: 0908.115.977

  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Bà Hồ Thị Thanh Thanh - Kế toán trưởng - 0902.312.003

  Ông Lê Hoài Nam - Phó phòng - 0903.850.093

  PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

  Ông Đoàn Phi Công - Trưởng phòng - 0906.826.929

  Bà Mai Thị Bích Huyền - Phó phòng - 0907.118.177

  Bà Lưu Lương Ngọc Thanh Lan - Phó phòng - 0938.070.276

  PHÒNG KINH DOANH DỊCH VỤ

  Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng phòng - 0938.843.834

  PHÒNG KHAI THÁC 

   Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Khai thác – 0169.876.3003

   Ông Nguyễn Công Danh - Phó phòng Khai thác - 0939.933.434

   KỸ THUẬT CƠ GIỚI

  Ông Nguyễn Việt Tuấn - Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ giới - 0909.946.829

  Ông Dương Châu Hải - Phó phòng Cơ giới - 0938.130.872

  VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

  Ông Thái Văn Hiếu - Thường trực đại diện - 0933.965.047

   BAN QUẢN LÝ TẠI XI MĂNG NGHI SƠN (HIỆP PHƯỚC)

   Ông Trần Trung Long - thường trực đại diện - 079 3211 288

   

   

   

   

  CÁC TIN KHÁC