Dịch vụ

  • Bốc xếp, đóng gói hàng hóa
  • Dịch vụ giao nhận, kho bãi
  • Cho thuê phương tiện, thiết bị
  • Dịch vụ cung ứng tàu biển
  • Dịch vụ Logistics
  • Thông báo về việc tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí

    Hiện nay Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SASTECO) có nhu cầu tuyển dụng 02 Kỹ sư Cơ khí. Các cá nhân có nhu cầu tìm việc vui lòng xem và liên hệ về địa chỉ trong thông báo sau:

    CÁC TIN KHÁC